fbpx

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH THÔNG TIN KHÁCH HÀNG


I/ Mục đích và thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website: trident-vietnam.com, inbox trên fanpage hoặc điện thoại khi khách muốn đặt hàng với mục đích:

  • Liên lạc với khách hàng khi cần thiết và giao sản phẩm tận nơi.

  • Giúp khách hàng cập nhật thông tin các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, giảm giá một cách nhanh nhất.

  • Hỗ trợ chăm sóc khách hàng, giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến công ty và sản phẩm

II/ Phạm vi thu thập và sử dụng thông tin

Khách hàng đặt hàng tại website trident-vietnam.com, inbox fanpage hoặc điện thoại sẽ cung cấp các thông tin sau:

  • Họ và Tên.

  • Số điện thoại.

  • Địa chỉ giao hàng.

  • Email (đối với khách hàng đặt qua website).

Thông tin của quý khách sẽ được sử dụng nội bộ để đảm bảo quy trình vận hành của công ty. TRIDENT là công ty cung cấp thức ăn, chứ không cung cấp data khách hàng nên thông tin của quý khách sẽ hoàn toàn được bảo mật, không mua bán hoặc trao đổi với bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt sau, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin khách một cách hợp lý khi:

  • Được sự đồng ý của khách hàng.

  • Để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo Pháp luật Việt Nam.

  • Theo yêu cầu của những cơ quan chính phủ khi chúng tôi thấy nó phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trong một số trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin khách hàng khác, như các chương trình khuyến mãi có sự tài trợ của một bên thứ ba chẳng hạn, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng trước khi thông tin của quý khách được chia sẻ. Quý khách có quyền quyết định xem có đồng ý chia sẻ thông tin hoặc tham gia hay không.

III/ Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho quý khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của công ty. Chúng tôi cam kết sẽ khiến quý khách cảm thấy tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng những dịch vụ của công ty chúng tôi.